Rabobank Clubsupportactie

De laatste jaren doet onze vereniging enthousiast mee met de Rabobank Clubsupportactie. Ook dit jaar verzochten we onze leden vooral op onze vereniging te stemmen en te bevorderen dat familie, vrienden en kennissen dat ook zouden doen. En dat heeft gewerkt! In het algemeen geldt dat resultaten uit het verleden geen zekerheid voor de toekomst bieden, maar dat heeft dit keer toch anders uitgepakt, zoals onderstaand overzicht laat zien. De opbrengst van de actie bedroeg in

2015:    € 504,31

2016:    € 504,01

2017:    € 434,92

2018:    € 455,60

En nu in 2019: € 604,20. Een geweldig bedrag.

Ik wil alle deelnemers aan de actie die op onze buurtbusvereniging  stemden van harte bedanken. Ik zie dit toch ook als een blijk van extra waardering, niet alleen van onze verenigingsleden, maar ook van onze klanten, voor het werk dat we als buurtbusvereniging, op vrijwillige basis verrichten. Het stelt ons in staat voor al onze vrijwilligers iets extra’s te doen waarmee we onze waardering voor hun activiteiten nog eens extra onderstrepen.

Nogmaals dank daarvoor!

Zoals gebruikelijk besluit ik mijn voorwoord met een oproep aan iedereen om zich aan te melden als vrijwilliger van onze vereniging. Zie voor meer informatie hierover het onderdeel ‘Vrijwilligers’ van deze site.

Paul Mulder, voorzitter

12 oktober 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matt Conings bij de ontvangst van de Rabobankcheque