Wijziging dienstregeling in De Zak/evaluatie speed date 5 oktober

Vanaf 25 februari van dit jaar voerden we voor buslijn 595 (Goes-Hoedekenskerke v.v.) een gewijzigde route door. In plaats van over ’s Gravenpolder reden we vanaf dat moment meerdere ritten per dag over ‘s-Heer Abtskerke naar Hoedekenskerke. Daarbij passeerden we niet meer het centrum van ‘s-Gravenpolder, maar kwamen we vanuit ‘s-Heer Abtskerke halverwege de Langeweg pas door het dorp. Al kort na deze wijziging moesten we vaststellen dat het rijden over ‘s-Heer Abtskerke geen succes was. We dachten onze service te verhogen door dit dorp als een van de laatste kernen in De Zak ook van OV te voorzien, Maar kennelijk hebben de bewoners in al de jaren dat ze zonder OV zaten zich definitief met dat feit verenigd. Hoewel dat niet leidend is begonnen meerdere chauffeurs van de buurtbussen zich de noodzaak van het moeten rijden over ‘s-Heer Abtskerke ook af te vragen. Niet lang na deze routewijziging ontvingen we als buurtbusvereniging een brief van de dorpsraad van ‘s-Gravenpolder waarin ons werd verzocht te bezien of het mogelijk was het centrum van dat dorp en het meer oostelijk gelegen dorpsdeel deel beter te bedienen. We hebben vervolgens wat onderzoek gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat we

a. niet langer over ‘s-Heer Abtskerke zouden moeten rijden

b. aan het verzoek van de dorpsraad tegemoet zouden moeten komen.

Hierna zijn we in overleg getreden met de gemeente Borsele en vervoerder Connexxion. Dat heeft ertoe geleid dat, ook na afstemming met de dorpsraad van ‘s-Heer Abtskerke, de route over dat dorp wordt opgeheven en dat er door ‘s-Gravenpolder via een andere route wordt gereden, waardoor we vooral het oostelijk deel van het dorp beter bedienen. Deze wijzigingen gaan in per 16 december.

Op 5 oktober hield de buurtbusvereniging op 3 plaatsten zogenaamde speed date bijeenkomsten om nieuwe vrijwilligers te werven. Die acties hebben weliswaar resultaat gehad, maar minder dan waarop we hoopten. We hebben nog steeds behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Daarom besluit ik dit voorwoord met een oproep aan iedereen om zich aan te melden als vrijwilliger van onze vereniging. Zie voor meer informatie hierover het onderdeel ‘Vrijwilligers’ van deze site.

Paul Mulder, voorzitter

5 december 2019