Stopzetten dienstregeling in verband met het Coronavirus

Het bestuur heeft besloten met ingang van maandag 16 maart 2020 de gehele dienstregeling met de buurtbussen van de lijnen 580-582-595, 555-596-597-598, 599 tot nader order te stoppen.

Het risico van besmetting met het Coronavirus voor onze vrijwilligers is te groot.

We houden u op de hoogte!

 

 

Nieuwe vrijwilligers gezocht!/Passagiersaantallen

Nieuwe vrijwilligers gezocht

Zoals altijd is het binnen halen (en houden) van voldoende vrijwilligers voor het bestuur een belangrijk aandachtspunt. Er is altijd verloop: mensen worden ziek, worden/voelen zich te oud, krijgen het te druk met andere zaken, krijgen een betaalde baan enz. Willen we de uitvoering van de lijndiensten ongestoord kunnen laten verlopen dan dienen we steeds over voldoende vrijwilligers te beschikken en dat valt niet mee. Logisch: door het toenemend afstoten van overheidstaken die wel moeten worden uitgevoerd wordt er vaker een beroep op vrijwilligers gedaan. Dat geldt niet alleen voor onze vereniging, maar voor meer en meer verenigingen. Daardoor vissen we allemaal in dezelfde vijver, waardoor de opbrengst mager wordt.

Als we naar onze vereniging kijken dan bieden we echt leuk, verantwoordelijk en dankbaar werk als buurtbuschauffeur. De huidige groep vrijwilligers zal dat volmondig beamen. Het gaat erom dat wij dat enthousiasme aan nieuwe mensen kunnen overbrengen. Daarvoor zetten we meerdere middelen in: regelmatig een advertentie in de krant, ophangen van posters in dorpshuizen en verenigingsgebouwen, flyers neerleggen op diverse plaatsen waar veel mensen komen, melden van vrijwilligers bij de diverse vrijwilligerspunten en tot slot het met enige regelmaat organiseren van zogenaamde speeddates. Dat alles levert nieuwe mensen op, maar nooit genoeg. Daarom zijn we ook afhankelijk van mond-op-mond reclame en daarvoor doe ik ook een beroep op u als lezer: zegt het voort. Kijk voor meer informatie en aanmeldingsmogelijkheden in de rubriek ‘vrijwilligers’ op deze site.

Passagiersaantallen

Dat we de buurtbuslijnen niet voor niets onderhouden blijkt ook uit de cijfermatige overzichten die we periodiek van Connexxion ontvangen. Je staat er niet steeds bij stil, maar het aantal passagiers dat dagelijks met de buurtbus wordt vervoerd is niet gering. Een kleine greep op basis van de totaalcijfers van 2019: op lijn 580, Goes-Kattendijke v.v., scoren we een maandgemiddelde van bijna 600 passagiers. Op de drukbezette lijnen Goes Oud-Sabbinge v.v. en Goes-Hoedekenskerke v.v. scoren we respectievelijk maandgemiddelden van bijna 1200 en ruim 1100. Een andere lijn die erg goed scoort is lijn 599 van Wemeldinge naar Yerseke v.v. met een maandgemiddelde van een kleine duizend passagiers. Natuurlijk, er zijn ook lijnen met minder passagiers. Dat komt omdat die lijnen in dunbevolkte gebieden rijden zoals De Zak van Zuid-Beveland. Zo komt lijn 596 ’s-Heerenhoek-Ellewoutsdijk v.v. tot niet meer dan ca 250 passagiers per maand. Dat is ook de reden dat een dergelijke lijn niet meer door grote bussen met beroepschauffeurs kan worden gereden, maar nog wel door buurtbussen met vrijwilligers. En zou je zo’n lijn opheffen, dan doe je de mensen die er nu wel gebruik van maken groot verdriet en dwing je ze tot het gebruik maken van andere, vaak veel duurdere vervoersoplossingen. En dat niet alleen voor de passagiers, maar ook voor de samenleving. Daarom willen we de diensten die we leveren continueren, in de wetenschap ook dat onze klanten die diensten hogelijk waarderen.

Tenslotte, als we de cijfers over 2019 vergelijken met die van 2018, dan zien we op alle fronten een behoorlijke vooruitgang in passagiersaantallen. Dat betekent dat de buurtbus meer en meer bekend raakt en dat er steeds meer mensen gebruik van gaan maken. Dat is voor ons voldoende stimulans om door te gaan met hetzelfde enthousiasme als tot nu toe!

Paul Mulder

Voorzitter