De Vereniging

De Buurtbusvereniging Zuid-Beveland is opgericht in 2014.

Buurtbusvereniging Zuid-Beveland staat ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 59956607
RABO rekeningnummer: NL64RABO0153187123

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Paul Mulder,  voorzitter

Hans de Jonge, secretaris

Carool Maas, penningmeester

Izaak Melse, bestuurslid PR en Werving

De Statuten, het functieoverzicht van bestuursleden en het Huishoudelijk reglement van de Buurtbusvereniging Zuid-Beveland zijn hierna opgenomen. In verband met de nieuwe privacywetgeving per 25 mei 2018 is onderstaand ook het Privacy Statement opgenomen.

Buurtbus Zuid Beveland Statuten

Buurtbus Zuid Beveland Functieoverzicht van bestuursleden

Buurtbusvereniging Zuid Beveland Huishoudelijk reglement

Privacy Statement