Opfriscursus voor de chauffeurs

Op enkele uitzonderingen na hebben de vrijwilligers vanaf 16 maart vorig jaar door de coronacrisis niet meer achter het stuur van de buurtbus gezeten. De herstart van de dienstregeling is nu gelukkig aanstaande. Besloten is op maandag 1 maart 2021 weer te gaan rijden. Mede om die reden besloot het bestuur de chauffeurs een opfriscursus aan te bieden, onder leiding van Anand Parsowa, een rijinstructeur die zijn diensten hiervoor op vrijwillige basis aan onze vereniging heeft aangeboden. De opfriscursus is gegeven in de maand februari, telkens in groepjes van maximaal 4 personen. Belangrijkste uitgangspunten tijdens het rijden waren ‘hoe bestuur je de bus veilig‘ en ‘hoe rijd je op een voor de passagiers comfortabele manier’.

Er heeft een behoorlijk aantal chauffeurs aan de cursus meegedaan. Een ding is voor iedereen erg duidelijk geworden: het was bijzonder nuttig. In de eerste plaats om na zo lange tijd weer even achter het stuur te zitten van de buurtbus (wat toch iets heel anders is dan het besturen van een personenwagen), in de tweede plaats om de route weer eens te kunnen verkennen en vooral om te leren, van Anand, maar vooral ook van elkaar. Je leert ongelofelijk veel als je iemand anders ziet (en voelt) rijden en van de opmerkingen die Anand daarop geeft, maar ook van de indrukken die je daarbij zelf mag geven. Er zijn soms door Anand best pittige gesprekken gevoerd met chauffeurs, maar steeds in een plezierige, opbouwende sfeer. En ook de onderlinge sfeer was in alle gevallen plezierig. Hoewel de definitieve evaluatie van de opfriscursus nog moet plaats vinden heeft het bestuur in beginsel al besloten hiervan een periodiek terugkerend evenement te maken.

Uitstel hervatten dienstregeling buurtbussen

Op 13 januari besloot de provincie Zeeland de hervatting van de dienstregeling van de buurtbussen uit te stellen van 18 januari tot 8 februari 2021. Aanleiding tot dit besluit zijn de door het kabinet op 12 januari afgekondigde vervolgmaatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Dit is niet de eerste keer dat… lees verder

Uitstel hervatten dienstregeling

De provincie Zeeland en Connexxion hebben besloten de dienstregeling van de buurtbussen i.v.m. de ontwikkelingen rondom het coronavirus niet op 4, maar op 18 januari te hervatten. Zie voor meer informatie onderstaand krantenbericht uit de PZC. lees verder

Aangepaste route Buurtbuslijn 580 per 4-1-2021

Vanaf 4 januari, bij de herstart van de buurtbusdienstregeling zal er in de route van lijn 580 een kleine wijziging worden doorgevoerd. De directe aanleiding hiervoor is de drukte die zich vooral gedurende de eerste twee ochtendritten voordoet op lijn 582, van Oud-Sabbinge naar Goes. Het komt regelmatig voor, vooral bij slecht weer, dat de… lees verder

Hervatten dienstregeling buurtbussen

De provincie Zeeland heeft na overleg met vervoerder Connexxion en alle Zeeuwse buurtbusverenigingen op 26 november besloten de dienstregeling met de buurtbussen te hervatten op maandag 4 januari 2021. lees verder

Dienstregelingaanpassingen per 18 augustus 2019

De Provincie heeft toestemming gegeven om enkele aanpassingen per 18 augustus in de Zak van Zuid-Beveland door te voeren. Het verzoek kwam zowel van chauffeurs als van bewoners van Ellewoutsdijk. De belangrijkste is dat vanaf 18 augustus niet meer in Driewegen gekeerd wordt. Voortaan is er tijd genoeg om als lijn 555 door te rijden… lees verder