Category Archives: nieuws

Uitstel hervatten dienstregeling buurtbussen

Op 13 januari besloot de provincie Zeeland de hervatting van de dienstregeling van de buurtbussen uit te stellen van 18 januari tot 8 februari 2021.

Aanleiding tot dit besluit zijn de door het kabinet op 12 januari afgekondigde vervolgmaatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

Dit is niet de eerste keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt opgeschort. De definitieve besluiten tot hervatting zijn immers steeds afhankelijk van de situatie van het moment. Zo zal door het kabinet op 2 februari opnieuw naar de dan ontstane situatie worden gekeken en zal het eventueel nieuwe, andere, mogelijk verlichtende maatregelen nemen. Dat moet worden afgewacht. Provincie en Connexxion besluiten vervolgens op basis van die maatregelen of de dienstregeling feitelijk op 8 februari kan worden herstart.

De provincie Zeeland en Connexxion hebben besloten de dienstregeling van de buurtbussen i.v.m. de ontwikkelingen rondom het coronavirus niet op 4, maar op 18 januari te hervatten. Zie voor meer informatie onderstaand krantenbericht uit de PZC. lees verder

Aangepaste route Buurtbuslijn 580 per 4-1-2021

Vanaf 4 januari, bij de herstart van de buurtbusdienstregeling zal er in de route van lijn 580 een kleine wijziging worden doorgevoerd. De directe aanleiding hiervoor is de drukte die zich vooral gedurende de eerste twee ochtendritten voordoet op lijn 582, van Oud-Sabbinge naar Goes. Het komt regelmatig voor, vooral bij slecht weer, dat de… lees verder

Hervatten dienstregeling buurtbussen

De provincie Zeeland heeft na overleg met vervoerder Connexxion en alle Zeeuwse buurtbusverenigingen op 26 november besloten de dienstregeling met de buurtbussen te hervatten op maandag 4 januari 2021. lees verder