De Vereniging

De Buurtbusvereniging Zuid-Beveland is opgericht in 2014. Het op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement door de leden van de vereniging gekozen bestuur legt aan de leden in een jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Paul Mulder,  voorzitter

Hans de Jonge, secretaris

Matt Conings, penningmeester

Izaak Melse, bestuurslid PR en Werving

De Statuten, het functieoverzicht van bestuursleden  en het Huishoudelijk reglement van de Buurtbusvereniging Zuid-Beveland zijn hierna opgenomen. In verband met de nieuwe privacywetgeving per 25 mei 2018 is onderstaand ook het Privacy Statement opgenomen.

Buurtbus Zuid Beveland Statuten

Buurtbus Zuid Beveland Functieoverzicht van bestuursleden

Buurtbusvereniging Zuid Beveland Huishoudelijk reglement

Privacy Statement